Resultats de la cerca 9

CAS NO. NOM DEL PRODUCTE PANORAMA
  919486-40-1 AS1517499 (919486-40-1)

  AS-1517499 és un inhibidor potent i selectiu de STAT6. AS1517499 millora la hipercontractabilitat bronquial induïda per antígens en ratolins.

  <td>

  331244-89-4 BAM7 (331244-89-4)

  BAM 7 és un activador directe i selectiu de Bax proaptòtica amb EC50 de 3.3 μM.BAM 7 és un activador Bax (EC50 = 3.3 μM). Protecció familiar BCL-2 ...

  1172133-28-6 HO-3867 (1172133-28-6)

  HO-3867, un analògic de la curcumina, és un inhibidor selectiu de STAT3 que inhibeix la seva fosforilació, transcripció i vinculació de l'ADN sense afecció ...

  1037624-75-1 R428 (BGB324) (1037624-75-1)

  R428 (BGB324) és un inhibidor d'Axl amb IC50 de 14 nM,> 100-fold selectiu per a Axl versus Abl. El selector per a Axl també és més gran que M ...

  1239875-86-5 SGI-7079 (1239875-86-5)

  SGI-7079 és un inhibidor d'Axl, inhibeix significativament la proliferació de cèl·lules SUM149 o KPL-4 amb un IC50 de 0.43 o 0.16 μM, respectivament ...

  1456632-40-8 SH-4-54 (1456632-40-8)

  SH-4-54 és un potent inhibidor STAT amb KD de 300 nM i 464 nM per a STAT3 i STAT5, respectivament.

  19983-44-9 Stattic (19983-44-9)

  No està pensat per a ús terapèutic. Només per al'ús de la recerca.

  1341200-45-0 TP-0903 (1341200-45-0)

  TP-0903 és un potent i selectiu inhibidor AXL amb IC50 de 27 nM. El TP-0903 és un potent i selectiu inhibidor AXL. TP-0903 indueix massiva ...

  1493764-08-1 UNC2881 (1493764-08-1)

  UNC2881 és un inhibidor específic de Mer tirosina quinasa amb IC50 de 4.3 nM, sobre la selectivitat de 83- i 58 sobre Axl i Tyro3, respectivament.<...