Resultats de la cerca 9

CAS NO. NOM DEL PRODUCTE PANORAMA
  1009298-59-2 AZD2014 (1009298-59-2)

  AZD2014 és un nou inhibidor del mTOR amb IC50 de 2.8 nM; molt selectiu contra múltiples isoformes PI3K (α / β / γ / δ).

  702675-74-9 BX-795 (702675-74-9)

  BX795 és un potent inhibidor PDK1. BX795 també suprimeix MARK1, MARK2, MARK4, NUAK1.

  702674-56-4 BX-912 (702674-56-4)

  BX912 és un inhibidor selectiu PDK1 potent amb IC50 de 12 nM. BX912 bloqueja la senyalització PDK1 / Akt a les cèl·lules tumorals i suprimeix l'ancoratge de ...

  252917-06-9 CHIR-99021 (CT99021) (252917-06-9)

  L'HCI CHIR-99021 (CT99021) és un clorhidrato de CHIR-99021, que és un inhibidor GSK-3α / β amb IC50 de 10 nM / 6.7 nM; CHIR-99021 mostra majors de ...

  1227911-45-6 GSK2334470 (1227911-45-6)

  GSK2334470 és un nou inhibidor de PDK1 amb IC50 de ~ 10 nM en un assaig lliure de cèl · lules, sense cap activitat en altres AGC-quinasas relacionades de prop ... -PDK inhib ...

  1622848-92-3 GSK2982772 (1622848-92-3)

  GSK2982772 és un receptor potent i selectiu que interactua amb la proteïna 1 (RIP1), el candidat clínic KinaseSpecific per al tractament de l'inflamador ...

  1233533-04-4 kb NB 142-70 (1233533-04-4)

  kb NB 142-70 és un inhibidor selectiu de la proteïna quinasa D (PKD) (els valors IC50 són 28.3, 58.7 i 53.2 nM per PKD1, 2 i 3, respectivament) .- PKD inh ...

  667463-62-9 MLS-2052 (BIO) (667463-62-9)

  BIO (6-bromoindirubin-3'-oxime) és un inhibidor específic de GSK-3 amb IC50 de 5 nM per a GSK-3α / β, mostra> selectivitat de 16 a través de CDK5 ...

  1180676-32-7 PS48 (1180676-32-7)

  PS-48 és un activador de proteïna quinasa-1 (PDK1) dependent de fosfoinositida. PDK1 PS48 és un agonista de molècules petites i el valor de Kd és 10.3uM, el s ...