Resultats de la cerca 3

CAS NO. NOM DEL PRODUCTE PANORAMA
  1002304-34-8 AMG208 (1002304-34-8)

  AMG 208 és un petit inhibidor de la molècula de c-Met, que és una tirosina quinasa receptora ben caracteritzada expressada a la superfície de l'epiteli ...

  1100598-32-0 EMD1214063 (1100598-32-0)

  EMD1214063 és un inhibidor de la tirosina quinasa MET amb potencial activitat antineoplásica. Inhibidor de la tirosina quinasa del metge EMD 1214063 selectiu ...

  905854-02-6 Tivantinib (ARQ197) (905854-02-6)

  S'ha demostrat que Tivantinib (ARQ197) preveu les respostes cel·lulars induïdes per HGF / c-met in vitro. Tivantinib (ARQ197) té activitat antitumoral ...