Resultats de la cerca 11

CAS NO. NOM DEL PRODUCTE PANORAMA
  1668553-26-1 A-1210477 (1668553-26-1)

  A-1210477 és un inhibidor potent i selectiu MCL-1 amb Ki i IC50 de 0.454 nM i 26.2 nM, respectivament,> selectivitat de 100 per sobre d'una ...

  1426138-42-2 FX1 (1426138-42-2)

  FX1 és un inhibidor potent i específic de BCL6, amb un IC50 d'al voltant de 35 μM.FX1 és un inhibidor del limfoma de cèl·lules B 6 (BCL6). ...

  <...
  803647-40-7 NSC59984 (803647-40-7)

  NSC59984 indueix la degradació de proteïnes p53 mutants a través de MDM2 i la via d'ubiquitin-proteasoma. El EC50 de NSC59984 a la majoria de les cèl·lules cancerígenes és s ...

  1313363-54-0 NVP-CGM097 (1313363-54-0)

  NVP-CGM097 (CGM-097) és un inhibidor MDM2 potent i selectiu; un antagonista oral HDM2 biodisponible amb potencial activitat antineoplásica & # ...

  803712-79-0 Obatoclax Mesylate (GX15-070) (803712-79-0)

  Obatoclax Mesylate (GX15-070) és un antagonista de Bcl-2 amb Ki de 0.22 μM en un assaig lliure de cèl · lules, pot ajudar a superar les respostes mediades per MCL-1 ...

  939981-39-2 RG7112 (939981-39-2)

  RG7112 és el primer inhibidor clínic de molècula petita MDM2 dissenyat per ocupar la butxaca d'unió de p53 de MDM2 ...

  <td>

  1229705-06-9 RG7388 (1229705-06-9)

  RG7388 és un antagonista MDM2 de molècules petites, selectives i orals que inhibeix l'unió de MDM2 a p53. Idasanutlin, també conegut com RG7388 i RO55 ...

  1309684-94-3 RO8994 (1309684-94-3)

  RO8994 és una sèrie altament potent i selectiva d'inhibidor MDM2 de petita molècula d'espiroindolinona, amb IC50 de 5 nM (assaigs d'unió de HTRF) i ...

  1262888-28-7 Spautin-1 (1262888-28-7)

  Spautin-1 és un nou inhibidor de l'autofàgia, IM inhibeix el creixement de les cèl·lules K562 amb IC50 de 1.03 μM. En canvi, el co-tractament ...

  1011301-27-1 Tenovin-3 (1011301-27-1)

  Tenovin-3 és capaç d'augmentar els nivells p53, determinats a les cèl lules MCF-7 tractats per 6hr a 10 μM.Tenovin-3 és un activador p53 i un inhibidor de ...

  1431866-33-9 WEHI539 (1431866-33-9)

  WEHI-539, té una alta afinitat (subnanomolar) i selectivitat per a BCL-XL i potser mata les cèl·lules per antagonitzar de forma selectiva la seva acrobàcia prosurvativa ...